В почвите запасеността с хранителни вещества е различна. Различни са и изискванията на всеки овощен вид. Затова е необходимо конкретно да се определят нуждите от торене на овощните насаждения. За установяване хранителните нужди на овощните   се използва визуалната и листна диагностика. При листната диагностика се вземат листа и се анализират в специализирани лаборатории за съдържанието на хранителни вещества и на базата на получените резултати могат да се дадат конкретни препоръки за торене.

Визуалната диагностика се състои в установяването и разпознаването на характерните симптоми, причинени от недостиг или излишък на даден хранителен елемент. Външните прояви в началото на недостига могат да бъдат свързани с отслабване на растежа и намаляването на продуктивността, но с напредването на хранителния дефицит тези симптоми стават все по- специфични.

За да бъде отстранен недостигът на хранителни елементи е необходимо да се извършва балансирано и съобразено с изискванията на растенията периодично торене с минерални и органични торове, базирано на резултатите от анализа на листата и визуалната диагностика на дърветата.  

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Осигуряването на царевичните растения с хранителни вещества трябва да е съобразено с техните потребности в конкретните фази на развитие.
До стадий 8-и лист царевицата усвоява само незначителна част от необходимите й хранителни вещества: 2% - азот, 1% - Р2О5 и 4% - К2О.
Максималното количество от тези елементи царевичните растения усвояват в периода от изметляване до три.четири седмици след цъфтеж. В този период се поглъщат 70-80% от цялото необходимо количиство NPK.

Потреблението на азот и фосфор продължава и във фаза узряване на зърното, докато потреблението на калий в този период вече е приключило.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Канадски експерти казват,  че покривните култури са добър вариант за възстановяване на почвите. Добрата информираност за ефективността на покривните култури може да повлияе на индивидуалните стопанства - това може да се окаже от решаващо значение за по-широкото им използване и как технологиите могат да стимулират тяхната ефективност.

В канадската провинция Онтарио, където загубата на почвена органична материя е дългогодишен проблем, покривните култури (и други методи, предназначени за подобряване на почвената структура) играят все по-голяма роля в устойчивото управление на обработваемите земи. Различни фактори до този момент са попречили на стратегиите за управление на почвите да бъдат използвани от земеделските производители. Експерти твърдят, че с напредването на технологиите и все по-доброто разбиране за използване на покривните култури водят до все повече възможности за подобряване на почвите.

Ниско съдържание на органични вещества в югозападните части

Кристин Браун, специалист по устойчиво развитие на полските култури в Министерството на земеделието, храните и селските райони на Онтарио, твърди, че сегашната средна стойност в Онтарио на съдържание на органични вещества в обработваемите земи е между 4,0 и 4,2%. Въпреки това, трите най-югозападни окръга на провинцията - Есекс, Кент и Ламбтън - до голяма степен зони за производство на зърно - показват все по-ниски стойности.

„Органичната материя в Есекс, Кент и Ламбтън е достигала до 4,25% през 2002 г. През 2016 г. тя е средно 3,2%. Това вероятно е най-големият спад в Онтарио."

 

002 367 IMG KopievanWeb II Courtesy

В Онтарио, Канада, загубата на органични вещества в почвата не е вчерашен проблем. Покривните култури и други методи за отглеждане, предназначени да подобрят почвената структура, играят все по-важна роля в устойчивото развитие на обработваемите земи.

 

На какво се дължат намалените нива на органичната материя в почвите?

Изследване, проведено от от SGS Agri-Food Laboratories, канадска земеделска научноизследователска фирма, показва, че най-честото редуване на полеви култури в Онтарио - царевица, соя и пшеница, са най-често срещаните в Есекс, Кент и Ламтън. Оказва се обаче че те са недостатъчни за поддържане на оптимални нива на органична материя в почвата без добавяне на покривни култури. Това е особено голям проблем, като се има предвид, че в Онтарио не се развива много животновъдството. От там се създава и проблем за свързаното с него производство на оборски тор и фуражи. „Покривните култури добавят органична материя в почвата. Органичните торове добавят органични вещества. Това е нещо което е от голямо значение. Те имат синергия (взаимодействат помежду си), когато се използват заедно", казват учените.

RTK в реално време се оказа полезна

Според Марк Ричардс, производител на зърно, захарно цвекло и домати от югозападната част на провинцията, инструменти като GPS и RTK се оказват полезни съвременни похвати. Ричардс и неговото семейство подържат голяма част от своите 2000 акра, покрити със зелена растителност, 365 дни в годината. През пролетта те използват 12-редови машини за подготовка на браздите за засаждане на следващата култура. Комбинацията от картографиране на почвата, както и редовните снимки от сателити и дронове, помагат да се осигури възможно най-прецизно оборудване за регулиране на техниката за възможно най-прецизна обработка.

004 172 IMG Web MarkRichards

 

Марк Ричардс е производител на зърно, захарно цвекло и домати от югозападен Онтарио.

- Всичко се проверява автоматизирано с GPS, освен пръскачката. Ние използваме RTK което намалява труда, казва Ричардс. Една от основните причини, поради която използваме покривни култури, е да намалим резистентостта на плевелите към хербициди. Покривните култури сякаш правят хербицидът по-ефективен. Докато нивата на почвената органична материя в полетата не са се повишили, то  не е имало и спад, въпреки повишаването на добива.

Компенсиране на покривните култури

„50 години на интензивно производство на култури в Онтарио драстично са намалили органичната материя в почвата. В същото време ние драстично увеличихме размера на нашето оборудване. Това прави уплътняването голям проблем”, казва Питър Джонсън, агроном от канадската агенция за земеделски новини Real Agriculture. Г-н Джонсън твърди, че покривните култури са ключов фактор за компенсиране на загубата на органична материя и свързаното с това увеличаване на риска от уплътняване. Като основно правило за предотвратяването на уплътняването на почвата се използва, че на всеки 5% глина трябва да има 1% органична материя. Но дори земеделските стопани, които предприемат мерки за постигане на това съотношение, може да не се справят толкова успешно, колкото си мислят. "Вземете почвена проба от пасище, после една от полето, в което сте работили от 25 години. Това дава доста добра картина за равносметка. Аз използвам ротационни схеми, винаги използвам детелина в пшеницата или семена от овес, ако няма добра поносимост. В пасището установяваме 9% органично вещество, докато в моето поле неговото количество е едва 4%."

Мерки за усвояване на покривните култури

Една от най-значимите пречки пред използването на покривни култури е осъзнатата липса на контрол върху цялостния успех на културите. Въпроси относно за какъв период покривните култури трябва да бъдат оставени на полето, какъв е най-добрият метод за разлагане, как ще се отрази разпространението на вредители през следващата година и как да се справим с него през пролетта, ако презимуват не спират да вълнуват земеделските стопани. Това може да попречи на производителите да се интересуват от подобни системи за управление на земите. На всичкото отгоре производителите на зърно трябва да са готови за някои потенциално значителни загуби на добива, ако решат да сеят в жива, зелена покривна култура през пролетта. Действително работата показва постоянни високи загуби (20 бушела на акър / 1,25 тона на хектар) при царевица, отглеждана сред покривни култури. В действителност няма твърде много земеделски производители, които могат да се справят с 20 бушел на акър загуба на добив.

Реализиране на интензивна система за покривните културите

За Винс Блейк, земеделски производител от окръг Кент, който от 2011 г. използва специални смеси за покривни култури със система но-тил, измерването на резултата от засаждането на зелено не може да даде пълна картина на производителя само с нивата на добивите . Всъщност, той казва, че една от ползите от неговата система от 18 вида покривни култури е че от една страна, служи да имитира разнообразието от естествени екосистеми. От друга е допълнителният биологичен контрол. Винс засажда царевица и соя в жива зеленина всяка пролет, като използва стандартна сеялка, модифицирана за рязане на покривната растителност.

„Ние наистина започваме да виждаме, че системата се развива от гледна точка на устойчивостта на културите през следващите години. Също така забелязахме разпространение на полезни насекоми. Имаме охлюви като всички останали. Наблюдава се и нарастване на редки или застрашени видове като боболинката и ливаден чучулигов трупиал", допълни Винс.

Скоростта на разлагане в полета се е повишила. Наблюдавани са също забележителни подобрения във водното и хранителното усвояване, задържането на въглерода и значително по-добър растеж на културите.

Използването на покривни култури и системи също така понякога претърпява и неуспехи. Влажните пролети и сухите лета през последните няколко години означават, че добивите от царевица със сигурност ще са по-малко от идеалните. Прибраната прилична реколта производителите отдават на общата устойчивост на техните полета.

Възможности за смесване на системите

Най-съществената възможност e в съчетаването на традиционни производствени системи с такива с интензивно отглеждане. Има потенциални възможности за включване на стрип-тил в тези системи. GPS и специфичните технологии улесняват включването на покривни култури. Все повече хора са склонни да работят със стрип-тил, за разлика от но-тил системата.

Всичко започва бавно

Фермерът Винс Блейк насърчава фермерите, които се интересуват от използването на покривните култури, да започнат с малко количество. Той предлага да се започне с малко количество пшеница и да се реконструира вече съществуващото оборудване, вместо да се купува ново. „Като фермери ние сме визуални ученици. Толкова голяма част от детайлите на почвеното здраве изискват използването на други наши сетива, както и използването на микроскоп. Единственото нещо, в което трябва да инвестираме, е промяна на отношението към използването на покривните култури." Г-н Джонсън изразява подобно мнение и насърчава онези, които желаят да изпробват система с покривни култури. Това може да осигури добро сравнение и да позволи на земеделските стопани да се учат и да попречат на потенциалните неуспехи преди разширяване на площите.

Добре е да се знае!

  • Ротациите на царевица, соя, пшеница не са достатъчни за изграждане на почвено органична материя.

  • В същото време по-ниската почвено-органична материя повишава увреждането при уплътняване.

  • Биологичните изменения, използвани заедно с покривни култури, показват добри резултати.

  • Покривните култури могат да имат както положително, така и отрицателно въздействие на добива

  • Покривните култури могат да осигурят допълнителен контрол на вредителите.

  • Предстои ползите и недостатъците на покривните култури да се изследват на ниво индивидуално земеделско стопанство.

  • Хубаво е покривните култури да бъдат включени постоянно в ротационните схеми.

Публикувана в Растениевъдство

Като живи организми, растенията също имат потребност освен от основна и от допълнителна храна, която дава възможност да се развиват нормално и да плододават.

. Калцият (Ca) е изключително важенза храненето нарастенията ивъздейства положителновърхуструктурата на почвата, като я подобрява иповишава нейнатапорьозност.

. Магнезият (Mg) представлявацентралният атомна хлорофила, който е фундаментален зафотосинтезата. Ръководисъщо и формирането назахари, протеини, мазнинии витамини.

. Сярата (S) участвав образуванетона много съединения, катоензими, протеиниивитамини, подобрявафизико-химичните характеристикина почвата, понижаваpHи благоприятстваабсорбиранетона елементите.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

ПРИЗНАЦИ ПО КОИТО ДА ОПРЕДЕЛИМ ДАЛИ ДОСТАТЪЧНО СМЕ НАТОРИЛИ ДРЪВЧЕТАТА

(какъв елемент липсва на дървото)

ПРИЗНАЦИ

НЕДОСТАТЪК

1

В началото на гладуването признаците се развиват на всички дървета, или се локализират на най-старите листа на филизите от тази година…

Към №2

+

Симптомите се появяват отначало на младите тъкани и се локализират най-вече по върховете на филизите. Отмирането започва откъм върха. При новите и не съвсем стари листа се развива силна некроза…

Към №5

2

Симптомите, появяващи се при всички дървета, но се локализират на най-долните листа на филизите от тази година. Отмиращи тъкани се появяват само при остър дефицит…

Към №3

+

Симптоми на гладуване се появяват в началото на зрели листа или разположени в долните етажи на леторастите, те могат да образуват дребни петна, хлороза с петна или без петна, а също и пригори по края на листата или други форми на некроза…

Към №4

3

Листата са жълто-зелени, изменя се цвета на листата и започва от старите, като се разпространява към върха на летораста. По листата се наблюдават червено-кафяви петна. При продължително гладуване леторастите стават тънки и твърди, а листата са по-дребни и не достигат нормална големина…

... азот (N)

+

Младите и почти зрели листа имат тъмнозелен цвят, а зрелите – бронзов или охрено-зелен. На старите листа между тъмно зелените жилки се появяват участъци със светло зелен цвят. В стъблата, а също и в листата на черешата има напетнявания, които при хладно лято натрупват голямо количество пурпурен пигмент. При продължително гладуване се формират тънки леторасти, дребни, малки листа при ябълките, а при прасковите лентовидни…

... фосфор (P)

4

Участъци с некротирала тъкан с различна големина по листата – от малки точици до големи петна по края на листната петура. Листата се набръчкват, особенно при прасковите. Некроза се получава отначало при зрелите, по-стари листа в средната или долна част на леторастите. Леторастите са по-тънки…

... калий (K)

+

На най-старите, големи листа се развива некроза във вид на жълтокафяви петна, а некротиралите петна опадват. Опадването започва от най-долните леторасти и върви нагоре. Може да опадат почти всички листа на дървото, като остават да стърчат само връхните листенца със зелен цвят…

... магнезий (Mg)

++

Листата са малки, тънки, сбръчкани, а тези които са на върха на леторастите са хлоротични. Леторастите са много тънки, със скъсени междувъзлия към върха и листата са събрани като розетка. Листата опадват прогресивно от основата на леторастите към върха…

... цинк (Zn)

5

На младите, особенно връхни листа на леторастите, покрая на листа или по централния нерв започва загиване на тъканта. В резултат - силни повреди на листа, загиват и леторастите. Заедно с това започва и повреждане на връхните коренчета…

... калций (Ca)

+

Листата по-силно или по-слабо жълтеят и се набръчкват, понякога са удебелени и чупливи. При силен глад е възможно загиването на леторасти и клонки. При плододаващи и гладуващи дървета се развива повърхностна некроза, некроза на меката част на плода, даже и когато не са се наблюдавали признаци на нарушение на растежа на вегетативните части…

... бор (В)

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Различните зеленчукови растения отглеждани в нашата страна имат продължителност на вегетационния период от 30 до 150 дни. Сравнително кратката им вегетация изисква добра осигуреност с хранителни вещества за нормалното им развитие.

За получаване на оптимален добив с добро качество на продукцията, растенията се нуждаят от подхранване.

Според начина на подхранване на зеленчуците през вегетацията, подхранването може да бъде кореново или листно.

Когато хранителните елементи се подават за усвояване от корените, подхранването е кореново. То може да се осъществи по различни начини.

  • Почвено – разхвърляне на торовете повърхностно с непосредствена обработка на почвата или внасянето им в зоната на корените. След такова подхранване поливането е задължително.

  • Подхранване чрез поливните води - в система за капково напояване.

  • Подхранване чрез поливните води (без система за капково), като торовете (органични или минерални) се разтварят в тях и растенията се поливат.

Листно подхранване

Листното подхранване се осъществява чрез пръскане на растенията със специални торове за листно усвояване. Те могат да бъдат с различно съдържание на макро- и микроелементи. Чрез листното подхранване се коригира и недостига на определени елементи, като за тази цел има продукти съдържащи само един елемент, например желязо, калций, азот и други.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Доматите са култура, която е застъпена в най-големи размери в личните стопанства. За да дадем необходимите хранителни вещества на културата е нужно да познаваме нейните потребности и характеристиката на почвата, в която ще я отглеждаме. Недостатъчните количества от основните хранителни елементи – азот, фосфор и калий още от самото начало на развитие на доматите водят до негативни последици, които се отразяват до края на вегетацията.

В ранните фази от своето развитие (до фаза първа цветна китка), доматите се нуждаят от повече азот и фосфор. Ако в този период те не са обезпечени с тези елементи кореновата система остава недоразвита, от там растенията растат бавно, листата са бледозелени, а цветните пъпки пожълтяват и окапват. Калият пък е най-необходим на доматите при масово плододаване. Ако тогава той липсва плодовете не са месести, не узряват равномерно и окапват скоро след като узреят. Но както недостатъка, така и излишека на някой от елементите води до лоши резултати. Ако например азота е в излишък се получава буен растеж на листната маса, но се подтиска развитието на цветни китки или цветчетата в тях опадват.

Публикувана в Зеленчукопроизводство

От основните хранителни вещества най-често недостиг при лозята има на елемента азот, рядко обаче в такава степен, че да се проявят признаците на болеста. Азота е важен структурен елемент на белтъчните съединения и незаменим при образуването на нови клетки.

При недостиг на азот растението реагира с отслабване на растежа, образува тънка дървесина и скъсени междувъзлия, малки зърна.

При листата недостига на азот се отразява тяхната големина и те не могат да достигнат нормалните си размери. Наблюдава се и промяна в оцветяването им - вместо тъмнозелени те придобиват повече или по-малко изсветляване.

За разлика от хлорозата при недостиг на азот младите листа задълго остават зелени, а жълтеенето започва от по старите листа.

Азот

От основните хранителни вещества най-често недостиг при лозята има на елемента азот, рядко обаче в такава степен, че да се проявят признаците на болеста. Азота е важен структурен елемент на белтъчните съединения и незаменим при образуването на нови клетки.

При недостиг на азот растението реагира с отслабване на растежа, образува тънка дървесина и скъсени междувъзлия, малки зърна.

При листата недостига на азот се отразява тяхната големина и те не могат да достигнат нормалните си размери. Наблюдава се и промяна в оцветяването им - вместо тъмнозелени те придобиват повече или по-малко изсветляване.

За разлика от хлорозата при недостиг на азот младите листа задълго остават зелени, а жълтеенето започва от по старите листа.

Публикувана в Овощната градина

Калият помага срещу измръзване

Калият е хранителен елемент, който засилва устойчивостта на растенията към различни стресови фактори – ниски температури, засушаване, нападение от болести и неприятели и други. Ако в растенията няма достатъчно калий се нарушава естественият цикъл на обмен на веществата и те стават чувствителни към екстремни условия. Освен това, при недостиг на калий се образуват тънкостенни клетки, които облекчават проникването на паразитите.

Фосфорът укрепва тъканите

Това е елементът, който е отговорен за плодовитостта на растенията. Наличието на достатъчно фосфор е предпоставка за образуване на плодните пъпки. Освен това, фосфорът има важна роля върху образуването и укрепването на тъканите, което също повишава устойчивостта на растенията на неблагоприятни въздействия.

Азотът е елемент на растежа

Основната роля на азота е да засилва вегетативният растеж на растенията. Затова той е елемент, от който те се нуждаят най-много през периода на активен растеж, защото когато има повече и по-мощна листна маса и плодовете са по-едри и изхранени. По-тази причина, количеството на азота есента трябва да е по-малко от останалите два основни елемента.

Публикувана в Овощната градина

Произведен в домашни условия от различни животни, оборският тор е с различно съдържание на хранителни елементи. Независимо от това той има определена хранителна стойност, полезна за растенията.

Важно: Но за да са достъпни за растенията хранителните елементи в оборския тор, той трябва да е минерализиран или казано по-просто да е много добре угнил.

Облагородява почвата

. Този тор не само попълва хранителните запаси в почвата. Той подобрява нейната структура, като благоприятства въздушния и воден режим в зоната на корените.

. Подобрява микробиологичната дейност в почвата - активира развитието на полезните микрорганизми, които я облагородяват.

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта