По първоначални оценки на Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA), реколтираните площи с царевица през тази година ще възлязат на 433 хил.ха. По настоящи оценки добивът ще е около 6,7 т/ха, а производство около 2,9 млн.т. Този среден добив е около 13% по-висок отколкото средният за последните 3 години.

Средната изкупна цена на царевица от място (Централна България) за цялата пазарна 2018/19 година се предвижда да бъде в рамките на 276 лв/т. Това е с около 1% по-малко отколкото средната цена за последните 3 години. 
При слънчогледа се очаква намаление на площите до 727 хил.ха. Оценката на САРА за добива през новата пазарна 2018/19 г., е той да достигне 2,4 т/ха, което е около 11% повече в сравнение с последните 3 години. Реколтираният слънчоглед в страната се предвижда на около 1,77 млн.т. Средната изкупна цена от място при слънчогледа (Централна България) се предвижда да бъде на нивата около 587 лв/т. Това е с около 8% по-малко съпоставено с последните 3 години.
Публикувана в Бизнес

През изминалите седем дни (17-23.08.) цените на хлебното и фуражното зърно на международните пазари останаха подчинени на низходящ тренд. Основният фактор за понижението на цените на пшеницата в Европа и САЩ бяха рекордните темпове на руския износ, ограничаващи експортната реализация на другите големи доставчици на пшеница за международния пазар. Рязкото понижение на житните котировки оказа силно депресиращо влияние върху котировките на царевицата, още повече, че тази ценова преса съвпадна с оповестяване на доклада на Специален фермерски екип директно от полето (The Pro Farmer Midwest Crop Tour) за по-високи от средните добиви от царевица във всички основни щатове на производството й в САЩ.

Най-напрегната ситуацията в момента е на пазара на пшеницата. Това се обяснява със засилените спекулации около руския износ. Първоначално (17-20 август) слуховете за предстоящо въвеждане на ограничение при износа на пшеница от Русия обусловиха рязко покачване на фючърсните и експортните котировки на пазарите от двете страни на Атлантика. Буквално един ден по-късно, същата причина провокира стремително пикиране на цените надолу. На пръв поглед, това изглежда парадоксално, но при по-внимателен прочит на новините става ясно защо пшеницата поевтинява. Според официалното становище на Министерството на селското стопанство на Русия, изразено лично от министъра Димитри Патрушев „В момента няма предпоставки за въвеждане на мито при износа на пшеница…. Въвеждане на експортно мито за зърно поне засега не се разглежда…”. Опитните анализатори веднага акцентираха върху думите „В МОМЕНТА” и „ПОНЕ ЗАСЕГА”, защото никой и не говореше за незабавно въвеждане на ограничения при износа, а ставаше въпрос за по-късния период през есента или от 1 декември. Още повече, че само допреди един месец руското правителство категорично опровергаваше слуховете за възможни ограничения при износа през цялата 2018/19 маркетингова година. Всъщност изказването на министъра оказа точно обратен ефект. Според водещи международни анализатори руските и чуждестранните компании още повече засилиха износа на пшеница от РФ, тъй като според тях риска от ограниченията остава. Оперативните данни на руските митничари (Federal Customs Service) показват, че за месец и половина, изминали от началото на маркетингова 2018/19 г. година ( до 22 август) износа на зърнени храни от РФ за международния пазар (без държавите от Евразийскияикономически съюз) възлезе на 7,80 млн.т (ръст с 42% спрямо същия период на 2017/18 г.), в това число: 6,4 млн.т пшеница (+1,7 пъти). Важно е да се отбележи, че плъзгането на цените надолу продължава въпреки влошаването на прогнозите за добива от пшеница в света. На 23 август Международният съвет по зърното редуцира оценката си за глобалния добив от пшеница през 2018/19 г. с драстичните 16 млн.т в сравнение с юлската прогноза – до 721,00 млн.т, а това е с 37 млн.т по-малко спрямо резултата от предходния сезон. В рамките на изминалите седем дни експортните цени на френската и германската мелничарска пшеница се сринаха с нови 5-7 евро - до ЕUR 208/ т FOB Руан и EUR 209-214СРТ Хамбург/Росток съответно (EUR 169/т и EUR 175/т - 23.08.17 г.). Според търговски източници руските и украинските оферти за пшеница 12,50 % протеин вече гравитират към $225FOB ($225-230 FOB –в началото на месеца.)

Царевицата завърши седмичния период на борсата в Париж с отрицателно отклонение от 5,5 евро – на равнище EUR 184/т за доставка през м. ноември (EUR 161,75/т – 16.08.17 г.), а експортната й цена в Украйна спадна до $190FOB($172– 23.8.18 г.).

Игор Валентович

Публикувана в Бизнес

Царевичните и слънчогледовите хибриди се оказаха в изключително добро състояние, благодарение на правилните и своевременни технологични операции на фирмата

Агр. Петър Кръстев

Спец. пратеник в с. Равно поле, Софийско

Пионер Семена България по традиция провежда демонстрационните си платформи PORTFOLIO FARM в различни локации в страната. Този път фирмата направи презентацията си пред земеделците в софийското село Равно поле в полетата на фирма Агротератерм ООД. Основната заслуга за перфектната организация на полската презентация в реални условия бяха на промоутъра на Пионер за Софийска област Снежана Проданова и на представителя на фирмата домакин Веско Николов. На площ от 50 декара по най-прегледен начин бяха подредени слънчогледовите и царевичните хибриди на световния лидер в селекцията и семепроизводството – Пионер.

Потърсихме подробности за изпълнението на опита от Снежана Проданова, която ни отговори изчерпателно и компетентно.

Научихме, че опитните парцели с царевица и слънчоглед са засети в един и същи ден – 17 април, 2018 година. Посевната норма при царевицата е била 6600 бройки семена на декар, а при слънчогледа са били заложени 6800 семена на декар. В рамките на опита с царевица е реализиран и един правоъгълник, на който специалистите са заложили три различни гъстоти, на три различни хибрида – от група по ФАО 350, ФАО 390 и група на по-късната зрялост ФАО 440. „За всеки един от тези три хибрида сме работили с 5500 семена/дка, 6600 семена/дка и 9000 бройки/семена, обясни г-жа Проданова. – Резултатите ще бъдат отчетени при жътвата, откъдето ще можем да направим изводи за влиянието на гъстотата върху добива.“

Snejana 1

Снежана Проданова подробно описа технологичните операции, приложени в демонстрационния опит на Пионер в Равно поле. Най-напред е направена есенна дълбока оран, последвана от две пролетни култивирания. След сеитбата е приложен почвен хербицид. През вегетацията царевицата е третирана с Принципал Плюс, а слънчогледът – с противожитен хербицид. При слънчогледа не са ползвани противошироколистни хербициди, тъй като заплевеляването през пролетта е било слабо и разстоянията между хибридите от различните технологии – Clearfield, Clearfield Plus, Express и конвенционалните, са много малки. Въпреки че има охрана, специалистите са преценили, че не бива да рискуват. Затова са разчитали на обработки при слънчогледа.

Г-жа Проданова обърна внимание на още един фактор с влияние върху посевите – дъждовете през април и май са били много малко. След сеитбата през април са паднали само 10 литра дъжд, а през целия месец май са паднали 16 литра. По тази причина не е имало сериозно заплевеляване и не се е наложило използването на вегетационен хербицид, обясни агроном Проданова.

Въпреки това както царевичните, така и слънчогледовите хибриди бяха в изключително добро състояние и впечатляваха с префектния си вид. Освен добрата агротехника, поинтересувахме се какво друго е повлияло на посевите.
Г-жа Проданова обясни, че от 12 юни са започнали валежи и оттогава до края на месеца е имало сумарно 177 литра, а до 24 юли на това поле е имало още 90 литра.

За пореден път се убедихме, че професионализмът в съчетание с добри агрометеорологични условия дава своите позитивни резултати. Закономерно е, екипът на Пионер, който е реализирал опитните парцели, да очаква много добри резултати – това ще му помогне за следващия сезон да направи аргументирано препоръките си към своите клиенти – земеделските производители. При царевичните хибридиакцента на платформата PORTFOLIO FARM беше продуктовата линияOptimum AQUAmax. При засушаване тези хибриди дават с 7-13 % по-високи добиви, а при оптимални условия резултатите са между 3 и 5 % по-високи, което означава, че хибридитеот тази линиямогат да се използват както при силен стрес от суша, така и при нормални агроклиматични условия. Повечето от фермерите, които присъстваха на презентацията в Равно поле, вече набелязаха своите фаворити както от царевичните, така и от слънчогледовите хибриди. Решаващи за избора им, разбира се, ще бъдат получените добиви, за които екипът на Пионер ще ги информира подробно след жътвата.
„Фенологично културите са в много добро състояние, наливат зърно, така че можем да очакваме много добри добиви. Но от друга страна, по това време на годината все още е рисковано да правим категорични изводи и прогнози. Всичко ще е ясно, когато приберем реколтата“, реалистично приключи коментари си Снежана Проданова.

Публикувана в Растениевъдство

Намаляването на продукцията ще доведе до ръст в цените и глобален дефицит на най-отглежданата селскостопанска култура

Царевицата е най-широко отглежданата култура в света. Тя се използва като хранителен продукт, от семената й се добива масло, фураж за животните, от нея дори се произвежда биогориво.

Изследвания, проведени във Вашингтонския университет, показват какви последствия за световния добив на царевица ще повлекат след себе си измененията на климата. Към края на това столетие по-високата температура ще повлияе за намаляване на добивите в целия свят. Изследването също показва рязко повишаване на нестабилността в показателите за добива от царевица с всяка изминала година, както и вероятността от едновременно намаляване добива от царевицата в няколко високопроизводителни региона. Всичко това може да доведе до ръст в цените и глобален дефицит на царевично зърно.

„Предишните изследвания често са били фокусирани само върху климата и растенията, а сега ние изследваме климата заедно с хранителните продукти и международните пазари. Открихме, че вследствие на повишаване на температурата на Земята в различни страни се наблюдава едновременна значителна загуба на добив, което има големи последствия за цените на продоволствието и продоволствената безопасност“, казва ръководителят на изследването, научен сътрудник в областта на атмосферните науки Мишел Тигчелаар.

В ново изследване са разгледани добивите и променливостта в цените на царевицата. Това зърно се продава на международните пазари. На четири страни — САЩ, Бразилия, Аржентина и Украйна, се падат 87% от световния експорт.

Резултатите от изследването демонстрират, че при повишаване на температурата с повече от 4°С, което се предполага, че ще е факт към края на това столетие, и в случай че текущите темпове на емисиите на парникови газове не се забавят, съществува 86%-на вероятност тези четири страни, основни износители на царевица, да бъдат изправени пред значителен спад в добивите.

„Вариациите в добива са важни за определяне стойността на хранителните продукти на международните пазари, което, от своя страна, има голямо значение за продоволствената безопасност и способността на бедните хора да купуват храна. Високите температури са много вредни за селскостопанските култури: отчасти защото топлината увеличава нуждата на растенията от вода. В допълнение, немаловажен фактор е и това, че високата температура влияе отрицателно на етапите на растеж на растенията, започвайки от стадий цъфтеж и завършващи в стадий наливане на зърното, отбелязва г-н Тигчелаар.

Според научните сътрудници по-високите температури в значителна степен влияят на намаляване на добива от царевица в югоизточните части на САЩ, Източна Европа и Африка на юг от Сахара и повишават колебанията в добивите от културата в САЩ и останалите страни износители.

„Дори в случаите на намаляване емисиите на парникови газове, резултатите от изследванията показват, че тенденцията към намаляване на добива от царевица в САЩ ще се удвои към средата на настоящото столетие от повишението на температурата по време на вегетационния период. Същото ще се случи и в другите страни големи износители на царевично зърно. Изменението на климата ще доведе до безпрецедентна промяна в стойността на царевицата както вътре в страните, така и зад граница“, съобщава съавторът на изследването, професорът по атмосферни науки Дейвид Батиста.

Публикувана в Растениевъдство

През сезон 2018 германски фермери са изпробвали нова система с използване на сателитни снимки, за да определят оптималното време за прибиране на царевицата за силаж.
Всеки фермер използващ системата може да получи по заявка препоръка за оптималното време за прибиране на реколтата от всяко поле директно към мобилния си телефон.
"Точното време за прибиране на царевицата за силаж решава успеха на целия сезон. Ако я приберете твърде рано или по- късно, може да загубите значителна част от реколтата - до десет процента", казва ръководителят на проекта Фабиан Беке.
Нова система, наречена "SAT TS Monitoring", използва сателитни снимки, за да определи съдържанието на сухо вещество в растенията. "Оптималната стойност е 30-35%. Ако реколтата се прибере при показател под 30%, царевицата ще съдържа твърде малко скорбяла. Ако показателят надхвърли 35% може да има големи загуби по време на съхранение", обяснява Беке.
Системата е разработена от KWS и може да се използва за оценка на отделните полета или само на отделни участъци от тях. В първите опити са участвали 90 фермера, които отглеждат царевица за силаж в различни части на Германия и потвърждават надеждността на системата в различни климатични зони. Снимките от космоса дават пълна картина, независимо дали полето е 3 или 300 хектара, защото сателитът може да "провери "цялото поле.
От 2019 г. всички германски фермери, които избират сортовете на KWS ще могат да ползват системата онлайн.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

За получаване на оптимални добиви добрите царевичари се ръководят от правила, по които внасят торовете

Царевицата се нуждае от азот в продължение на целия вегетационен период, но в различна степен. „Затова трябва да осигурите достатъчно количество азот за всички стадии през вегетацията на културата, за да не нарушите формирането на добива“, казва агрономът от Farm Journal Кен Фери.

Азотът е нужен на царевицата, както бензинът за транспортното средство. Той „натрупва добива от поникването до зрелостта“. Отсъствието на азот в която и да е точка от пътя на развитие може да доведе до отслабване или спиране на растежа.

"Ако на царевицата не и достига азот в началото на вегетационния сезон, това намалява потенциалния добив, казва агрономът. – А дефицитът на азот в късните репродуктивни стадии реално намалява добива."

Има няколко прости стъпки, които помагат за по-ефективното използване и усвояване на азота. Кен Фери обяснява как може да се постигне най-добрият резултат от торенето с основния хранителен елемент при царевицата.

Главното според него е да се придържаме към правилото 4П: правилно избран продукт, правилна скорост, правилно време и правилно разпръскване (внасяне).

1. Контролирайте поглъщането на азота, използвайки технологии

Има специални компютърни модели в интернет. Те използват данни за времето за изчисляване нивото на добива при царевицата, количеството азот, изнесено с прибраното зърно, и колко още е необходимо до прибиране на реколтата. Кен Фери проверил тези модели с помощта на тестове на тъканите, а също и с отглеждането на растения на хидропоника, за да разбере колко хранителни вещества има в цялото растение: в надземната част и в кореновата система. Неговият извод е, че интернет-моделирането действително работи.

Така се знаят количеството GDU (необходими единици азот за отделните стадии на растеж) още от момента на поникването. Моделите могат да ви дадат достатъчно добро представяне за ежедневното потребление на азот във всяка точка на вегетационния период.

2. Научете кога растенията се нуждаят от азот

Това ще ви позволи да изберете идеалния разход, време и място. В течение на първите 35 дни след сеитбата през стадиите на растеж V8 или V9 царевичните растения изискват по-малко от 2 фунта (1 фунт = 0,5 кг) азот на акър (1 акър = 0,4 ха) на ден. В етапа на растеж V10 поглъщането рязко нараства и стига до 4 фунта на акър на ден. Между етапите V10 и VT (изметляване) потребността може да достигне до 10 фунта на акър на ден. След този период има доста рязък спад. Когато растенията стигнат до репродуктивните стадии на растеж – от R1 до R6, потребността от азот пада под 2 фунта на акър на ден.

3. Помогнете на младите растения да получат азот

От сеитбата до метър височина потреблението на азот от царевицата не е голямо, но е много важно той да бъде подаден колкото се може по-близо до растенията, защото в този период те са с малка коренова система. Въпреки че потреблението на елемента е твърде малко, този етап не трябва да се подценява, защото той влияе на общия добивен потенциал.

4. Управлявайте въглеродната глоба

Когато през пролетта почвата започва да се загрява, микробите, които разрушават царевичните стъбла от предходния сезон, използват азота като източник на храна. Т. е. тези организми използват азот, който в противен случай би бил достъпен за царевичните растения. Този процес често се нарича въглеродна глоба.

Цялата статия четете само в хартиеното или електронното издание на вестник "Гласът на фермера"

Публикувана в Растениевъдство

Френска компания създаде три високопрецизни роботи, които напълно самостоятелно култивират, сеят и се грижат за поле от 50 хектара царевица.
Проектът "Challenge Centeol" се изпълнява от компанията AgreenCulture в Бургундия. Основната му задача е да се намали уплътненият слой при оранта, да се грижи за почвата, като същевременно се запазва добивът и да се намаляват разходите.
Роботите Centeol тежат по 300 кг. Те бяха създадени от екипа на AgreenCulture, както и партньорите им от Kuhn, Dupont Pioneer и технологичната фирма Ausy.
Техниката работи с дизелови двигатели. Роботите се поставят на две гъсеници, което позволява да се сведе до минимум натиска върху почвата.
Проектът стартира през октомври 2017 г., когато към робота бе прикрепен специално адаптиран инструмент, който взема проби от почвата на всеки пет метра. Тези данни са необходими за намаляване на разходите при сеитба и при торене.
Два робота използват специално разработен култиватор, благодарение на който се обработва само тази част от почвата, в която се засяват семената. Всички роботи са оборудвани с RTK-системи, работещи с точност до 10 мм. Използват се готови почвени карти или тези, които роботите са направили.
През април 2018 г. всичките три робота са работили едновременно на едно поле. Първият внася торове в браздите, като работи с карти за анализ на почвата, за да даде правилното количество за различните почвени участъци. След него два негови събратя го следват като сеят семената.
Скоростта на сеитба е около 8 км/ч, но поради влажното време в Южна Франция тази пролет, сеитбата на царевицата се забави.
Планира се по време на вегетацията на царевицата два робота да провеждат три окопавания на полето, което ще замени пръскането с хербициди.
Машините могат да работят денонощно и разполагат с пет различни инструмента, които помагат да се наблюдава царевицата. Прибирането ще бъде единствената работа, която ще изисква човешки контрол.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Качествените продукти винаги се отплащат добре, убедени са специалистите на компанията и го доказват с опитите си през земеделците

Агр. Петър Кръстев

Няма как, тук в Кнежа, където е царевичния пояс на България да не се покажат технологии при тази култура. От Байер са установили, че земеделие без царевица в този район не може да има. Това е културата, която заема остновна част от земеделските площи и със сигурност е културата, която при положени добри грижи носи най-висока добавена стойност. За да се случи всичко това, Байер предлага изключително добри решения за успешното отглеждане на културата, което земеделците можаха да видят на форума на компанията Агро Арена в Кнежа.

Хронология на третиранията при царевицата на полето в Кнежа?

Преди сеитбата на царевицата на 11 април е направено торене, след което култивиране. Сеитбата е извършена на 14 април. На 15 април на една част от полето е направена запечатка с хербицида Аденго в доза 40 мл/дка. Продуктът е вече добре известен на земеделците с доброто си почвено и реактивиращо действие след дъждове, което очевидно ще се случи в Кнежа в настоящия момент, след обилния дъжд. В момента на презентацията културата беше във фаза 6-и-7-и лист.

Радостина Димитрова, Мениджър Ключови клиенти Централна Северна България, обясни пред фермерите, приложените технологични решения в царевицата.

На една от парцелките веднага след сеитбата е бил приложен Аденго в случая, в ситуация без дъжд. Малко по-късно на 4 май, две части от полето са били третирани с Капрено с най-ниската – 22 мл/дка и най-високата регистрина доза на продукта - 29 мл/дка. Ситуацията в полето се е отличавала с изключително висока плътност на самосевка от технологичен слънчоглед в различни фази на поникване, едногодишни житни плевели – просо и балур от семе и от коренища. Друга парцелка от полето е третирана с Капрено на 7 май, където първоначалният ефект от продукта беше вече налице.

Инвестицията в Аденго никога не се губи

На парцелката, където е направено третирането с Аденго веднага след сеитба до момента не е имало дъжд, обясни специалистката. Това е единственият дъжд (в деня на презентацията – бел. ред.), който е паднал от сеитбата на царевицата до сега. В условията на невероятна суша Аденго не е имал възможност да се реактивира и да окаже пълен ефект. Но заплевеляването в полето със слънчоглед, лобода, бутрак, и всички останали плевели, които се наблюдаваха в полето са идеалната възможност да бъдат коригирани с Лаудис, препоръча Радостина Димитрова. В случая, поясни тя, Лаудис ще се справи с всички тези плевели, но това което ще помогне за освобождаване на полето от последваща вълна плевели е почвения ефект на Аденго. Това е продукта, който не е изгубен, защото след този дъжд ще се реактивира и ще има изключителен контрол над поникващите плевели и на вторичното заплевеляване. Царевицата в полето беше във фаза 6-и-7-и лист, до затваряне на редовете има още време. Това означава, че Лаудис ще изчисти напредналите в развитието си плевели, а Аденго ще продължи с действието си. Т.е. с инвестицията в Аденго, Байер предлага на фермерите една пълноценна технология, защото продукта изключително добре контролира и балур от семе, който се очаква като вторично заплевеляване.

Лаудис пък е перфектният вегетационен хербицид, защото е изключително селективен към културата и не взема нищо от добива. Така че това е перфектното решение в царевица при заплевеляване от широколистни и житни плевели в т.ч. балур от семена.

Резултатите от Капрено в 22 мл/дка и 29 мл/дка

Капрено има изключителен контрол на самосевката от слънчоглед (технологичен и конвенционален), контрол над повитица и фасулче, което видяхме в третираните с него парцелки. Той хваща абсолютно всички плевели вкл. и трудните за контрол като лобода.

В контролата се виждаше богатия плевелен състав и веднага след това видяхме участъка, където е използван Капрено в 29 мл/дка. Контролът беше перфектен. Капрено е технология, защото има две активни вещества – едното работи почвено с реактивиращо действие, а другото вегетационно.

Радостина Димитрова уточни кога Капрено да се прилага в 22 и кога в 29 мл/дка. Когато земеделецът иска да имаме по-дългото почвено последействие на продукта за контрол на вторичното заплевеляване и да има перфектно чисто поле до жътва, тогава препорката на Байер е да се приложат 29 мл/дка Капрено.

Капрено е уникален продукт, който може успешно да влезе в технологиите на земеделците, за да могат ефективно да управляват своите разходи.

Почвеното действие на Капрено след дъжда в Кнежа ще предпази царевичния посев от едногодишни житни и някой широколистни плевели . В полета, където не са използвани хербициди с реактивиращо действие, след подобен дъжд може да се очаква масово вторично заплевеляване.

Препоръката на Байер за посеви, в които има силно развит балур

За случая беше даден пример на третирани полета с продукта на Байер Екип и продукт с конкурентното активно вещество на никосулфурон. Установено е, че14 дни след третирането, Екип спира развитието на балура, а приложението на никосулфурона във висока доза от 6 г/дка се доближава до Екип, но не може да работи на неговото ниво.

Екип е безопасен за царевицата и опасен за балура. Това, което го прави такъв е, че както всички водещи хербициди на Байер, в него има антидотна технология. Това позволява в продукта да се сложи толкова активно вещество, колкото да го направи достатъчно ефективен за плевела, в случая балур от коренища и в същото време - абсолютно безопасен за царевицата. Разликата в посочения пример от миналата година е била 25% - 420 кг/дка царевица повече от Екип и високата доза никосулфурон. Затова специалистите на Байер призовават земеделците да залагат на качествени продукти, които се отплащат добре.

За продуктите на Байер при слънчоглед, рапица и нахут, приложени на Агро Арена 2018 в Кнежа, четете в следващия брой.

Публикувана в Растениевъдство

Агр. Петър Кръстев

През последните години царевицата отново се завръща по нашите полета, макар и не в мащабите, които заемаше в близкото минало. Затова темата е актуална, а възникналите с тази култура проблеми предизвикват много въпроси, на които невинаги може да се даде адекватен отговор. Това не е изненадващо, защото царевицата е топлолюбива култура и някои особености на нейното отглеждане понякога не са известни в нашите ширини. Ситуацията се усложнява и от факта, че всяка година на пазара у нас се появяват все повече и повече вносни хибриди, много от които са разработени в условията на средните ширини на американския континент (наши сортове почти не се сеят или се сеят на изключително ограничени площи – бел. ред.). Информацията за особеностите на техния растеж и развитие невинаги е достатъчно изчерпателна, затова ви представяме основните проблеми, възникващи при отглеждането на царевицата, както и препоръки за тяхното решаване, основани на опита на американските изследователи и фермери.

1

Растеж на царевицата и болести

Повреди по пониците и намаляване числеността на растенията

Отсъствието на поници по време на очаквания период за поникване след сеитбата може да бъде причинено от: образуване на повърхностна почвена кора, увреждания от насекоми, болести, суха или прогизнала с вода почва в продължение на няколко дни, увреждания от повишена солева концентрация, внесени торове, повреди от амоняк, действия на гризачи, увреждания от хербициди, ниско качество на семената или прекалено голяма дълбочина на сеитба.

2

Хлоротична анемия

Пожълтяването на растенията по цялата площ на листната повърхност или между нерватурата може да бъде причинена от: дефицит на азот (калий, сяра, цинк, манган, желязо), студена почва, ниски температури на въздуха, увреждания от хербициди, болести или насекоми.

Некроза

Петна или щрихи от мъртва тъкан по растенията могат да бъдат причинени от: увреждания вследствие на разхвърляне на торове или пръскане с хербициди, болест, увреждания от ветрове или град, насекоми, дефицит на азот или калий.

Нагризвания (отвори) в тъканите на листата и унищожени стъбла или тъкани на растения

Най-честата причина за загуба на тъкани на растенията, в това число нагризванията по листата и стъблата е храненето на насекомите. Увреждания под действието на вятър и град също могат да причинят такъв проблем.

3

Листа с форма на камшик или луков лист

Тъканите на листата не се разтварят откъм върха. Това може да бъде в резултат на: недостиг на калций, повреди от биурет, токсичност от бор, уреждания от хербициди или болести.

Пурпурни листа

Пурпурните листа са почти винаги признак за натрупване на захари в тъканите. Най-често захар се натрупва в листата поради проблем с корените. Листата могат да придобият пурпурен цвят в резултат на: дефицит на фосфор, цинк или магнезий, хладна почва, суха почва, прекалено влажна почва, увреждания от насекоми, механични повреди на корените, повреди вследствие използване на хербициди или болести.

4

Полягане

Силен вятър, особено когато почвата е влажна или растенията са крехки, е основната причина за полягане. Допълнителни фактори, които могат също да причинят полягане, са: увреждания от насекоми, негативен хербициден ефект, прекомерна гъстота на посевите, недостиг на хранителни вещества или въздействие на насекоми, които отслабват стъблата.

5

Повреди по кочаните

Няколко болести, а също и някои насекоми могат да повредят зърното в различните му фази на зрелост още в кочаните на полето.

Проблеми, свързани с природните условия

Образуване на почвена кора

 

Цялата статия четете само в хартиеното или електронното издание на вестник "Гласът на фермера"

Публикувана в Растениевъдство

Европа развива възобновяемите източници на енергия, за да намали зависимостта си от вноса на природен газ. Търсят се различни суровини за разширяване производството на газ, в т. ч. и от биологични продукти

Жан Пол Рено, ENPSMS maiz Europ

Биогазът се изработва в процеса на жизнената дейност на бактериите без достъп на кислород. В зависимост от суровината неговият състав варира, но основно той съдържа от 50 – 75% метан (СН4), 25 – 45% СО2, 1 – 2% пара и примеси от други газове (СО, N2, H2, H2S). Разнообразни са също и суровините, които са податливи на ферментация и могат да бъдат комбинирани в реактора на биогазовата инсталация. Най-разпространени суровини са канализационните отпадъци в животновъдството (екскременти – фекалии и урина) и растителната маса.

Преработената в резултат на ферментация маса, наричана вторична биомаса, притежава интересни почвообогатяващи качества (има високо съдържание на амонячен азот). Азотът, фосфорът и калият могат да бъдат върнати в почвата, като позволяват да се намали внасянето на синтетични торове, при производството на които са необходими голямо количество изкопаеми носители на енергия.

Биогазът стимулира развитието на енергетиката. Той е широко използван благодарение на възможностите за неговото транспортиране, складиране и преобразуване в други форми на енергия.

За получаване на биогаз производителите предпочитат силажна царевица

В Европа царевицата е основна култура, използвана за производство на биогаз. Фермерите предпочитат силажната царевица, тъй като тя дава висок и редовен добив, а производителността на метан е висока, въпреки че той се използва в смеси с други енергийни култури или органични отпадъци.

Стойността на биометана в сравнение с разходите за производство на енергийни култури и разходите за тяхното опаковане е най-ниска за силажната царевица, около 6 евроцента за 1 м3 биометан (в сравнение с други култури).

Благодарение на силажирането на царевицата може по-ефективно да се произвежда биогаз, при това със значително по-ниски разходи. Освен това за целта се изискват много малки селскостопански площи. Цвеклото изисква значителни разходи за предварителна подготовка – измиване, нарязване.

Силажирането на царевицата: предимство за продължително съхранение и икономическа изгода

Силажираните енергийни култури (такива като силажната царевица) са фактор за успех в метанизацията, защото позволяват:

  • осигуряване работа на реактора, в който протича метанизацията, тъй като има в наличност органична суровина в продължение на цялата година (силаж);

опростяване на управлението на метановата инсталация, а така също да се оптимизира процесът на ферментация;

  • гарантиране на доставките на необходимото количество суровина в уговорените срокове.

Действително е сложно да се прогнозират доставките на органични отпадъци от неселскостопански произход в близките 15 – 20 години. Дори ако законодателството постанови преработката на отпадъците, в най-добрия случай ще се повиши конкуренцията в местата, където се съхраняват най-много метаногенериращи отпадъци, а отпадъците се превръщат в тежест за биогазовата инсталация;

  • значително увеличаване на електрическата мощност на инсталациите благодарение на тяхната добра метанорегулираща способност.

Енергийните култури позволяват да се реализират проекти по зададени икономически показатели, ограничават риска при транспортиране на далечни разстояния ресурси със слаби метанорегулиращи качества, такива като канализационни отпадъци от животновъдните ферми;

  • достигане на зададените икономически параметри в широкомащабни проекти, които са необходими за развитие на биометановия отрасъл, доколкото стойността на изтегляния биогаз в общата мрежа е по-висока за по-малки инсталации;

  • намаляване на капиталните разходи на отрасъла посредством „стандартизация“ на обектите на метанизация.

Силажирането на царевицата помага да се оптимизира преработката на отпадните води от животновъдните стопанства, метаногенериращите свойства на които са слаби, да се развива икономиката в селските местности, да се съкрати отделянето на СН4, което е неизбежно при съхранение на отпадни води в животновъдството.

Един хектар силажна царевица при добив от 15 тона сухо вещество произвежда еквивалент от 4,5 тона нефт.

Енергийната продуктивност от хектар на силажната царевица е по-висока от продуктивността на биоетанол или биодизел при по-широк спектър от приложения. Такива показатели позволяват да се поставят по-високи цели в производството на възобновяема енергия на основата на биомаса, заемайки при това по-малко площ в сравнение с други алтернативи.

Биогазът е кръстопът на много политики: селскостопанска, събиране и преработка на отпадъци, енергийна.

При метанизацията се използва цялото растение на царевицата, което дава отлични енергийни резултати при разчета на хектар.

При една децентрализация на производството на биогаз, използването на царевицата открива възможност, от една страна, да се поддържа конкурентоспособност в селскостопанското производство, благодарение на диверсификацията на доходите, а от друга – да се повиши ефективността на местната икономика.

Царевицата за биогаз може също да помогне на животновъдните стопанства, изпитващи понякога затруднения от малките си размери.

Царевицата за биогаз осигурява енергийната независимост на стопанството, тя е източник на енергия и топлина, достъпни в продължение на цялата година. В случая царевицата подобрява енергийните резултати като цяло в селското стопанство, от което се очаква да се намалят емисиите на парниковите газове, изпускани в атмосферата, и да се изпълнят общите планови показатели, които човечеството си е поставило: –80% CO2 до 2050 година.

Производството на биогаз открива възможност за диверсификация на културите, отглеждани в стопанствата, и може да донесе ползи на предприятията, опазващи околната среда. Преработвайки органичните битови отпадъци в смес с царевица, фермерът способства за дългосрочното развитие на своя регион, при това с възобновяема и безвъглеродна енергия. Царевицата например (в сеитбооборот или в монокултура, предназначена за силаж или за зърно) е култура, добре усвояваща органичните вещества от почвата. Внасянето на вторичната биомаса от метанизацията възобновява насищането на почвата с органични елементи след отглеждане на силажна царевица.

При това количеството метанова суровина за производство на биогаз расте, а използването на енергийни култури носи значителни икономии. Но производствените разходи за енергийните култури с използването на вторичната биомаса за торене на почвата не се компенсират напълно. Този факт трябва да бъде заложен в тарифата на биогаза, за да може отрасълът да прояви своя потенциал.

В заключение: научноизследователските дейности могат да подобрят продуктивността на силажната царевица и качествата й и като хранителен, и като нехранителен продукт. Целта е не да се конкурира хранителната промишленост, а да се увеличи продуктивният потенциал от силажната царевица на хектар, включвайки в ротацията и междинни култури.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта