Производството на картофи в Европейския съюз през 2017 г. възлиза на приблизително 62,1 милиона тона и е с над 5 милиона тона по-високо в сравнение с 2016 г., т.е. с над 9%. Производителите на пържени картофи и чипсове в Западна Европа имат достатъчно суровина, получена по договор. Поради това търсенето на картофи за преработка на храни на свободния пазар е много ниско, а цените на клубените не надвишават няколко десетки евро / т - според последния доклад за селскостопанския пазар, подготвен от Института за аграрна икономика на храните.

Публикувана в Новини на часа

През периода 10 – 17 януари 2018 г. средните цени на едро и на дребно на яйца за страната бележат понижение спрямо предходната седмица се отбелязва в доклад на експерти на МЗХГ. Цените на едро на яйцата – размер М на тържищата в страната варират от 0,24 лв./бр. (Добрич) до 0,30 лв./бр. (Монтана и Хасково). В осем области се наблюдава седмично поевтиняване на яйцата, достигащо до 0,05 лв./бр. в Ямбол, докато леко поскъпване е налице единствено в Силистра – с 0,02 лв./бр. Така, средната стойност за страната се понижава с 0,01 лв./бр., до 0,27 лв./бр.

В големите търговски вериги (ГТВ) яйцата – размер М се предлагат на цени от 0,24 лв./бр. (Варна) до 0,35 лв./бр. (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). Седмични ценови изменения се отчитат в десет области, като при всичките е налице понижение на стойностите, в рамките на 0,01 лв./бр. – 0,06 лв./бр. (най-значително във Варна). Това води до намаление на средната за страната цена на дребно на яйцата от този размер в ГТВ с 0,01 лв./бр., до 0,31 лв./бр.

По области, цените на яйцата – размер L в ГТВ са в границите от 0,30 лв./бр. (Пловдив) до 0,38 лв./бр. (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). В дванадесет области продуктът поевтинява с между 0,01 лв./бр. и 0,03 лв./бр. спрямо предходната седмица, най-съществено в Стара Загора. Средно за страната, цената на яйца – размер L в ГТВ е 0,34 лв./бр., с 0,01 лв./бр. по-ниска на седмична база.

През изтеклата седмица средните цени на дребно на яйцата в другите търговски обекти (ДТО) се понижават, съответно с 0,01 лв./бр., до 0,31 лв./бр. за размер M и с 0,02 лв./бр., 0,33 лв./бр. за размер L, обобщават още експертите на МЗХГ.

Яйцата – размер М се търгуват в ДТО на цени от 0,25 лв./бр. (Добрич) до 0,35 лв./бр. (Стара Загора). В дванадесет области се отчита седмично понижение на стойностите – от 0,01 лв./бр. във Варна, Пазарджик и Хасково до 0,06 лв./бр. в Добрич.

Предлагането на яйца – размер L в по-малките магазини е в ценовия диапазон от 0,29 лв./бр. (Варна) до 0,37 лв./бр. (Велико Търново и Плевен). Изменения на цените на седмична база се отчитат в осемнадесет области, като във всички от тях продуктът поевтинява, в рамките на 0,01 лв./бр. – 0,03 лв./бр.

Средно за страната, цените на дребно на яйца - размер М в двата типа наблюдавани търговски обекти са на едно ниво. Във Варна цените в ГТВ са с 0,05 лв./бр. по-ниски от тези в ДТО, докато в Добрич е налице разлика от 0,05 лв./бр. в обратната посока.

През изминалата седмица цените на дребно на яйца – размер L в големите супермаркети са средно с 0,01 лв./бр. по-високи от тези в по-малките търговски обекти, като тази разлика достига до 0,04 лв./бр. в Благоевград, Добрич и Кюстендил. В девет области се отчита разлика между двата типа цени в обратна посока, в рамките на 0,01 лв./бр. – 0,03 лв./бр. (Пловдив).

Маржът между цените на едро на яйца – размер М и тези на дребно е средно 0,04 лв./бр. за ГТВ и за ДТО, като е най-голям за големите супермаркети в Плевен – 0,10 лв./бр., а за по-малките магазини – във Враца и Плевен – 0,07 лв./бр. Във Варна цената на дребно на яйца – размер М в ГТВ е с 0,05 лв./бр. по-ниска от тази на едро.

Публикувана в Новини на часа

Докато агрочиновниците са залисани в суматохата около посрещането на еврочиновници от Брюксел и как най-пищно да представят българското земеделие на Зелената седмица в Берлин (където също сме домакини), фермерите със свито сърце очакват да научат какви ще са новите цени на водата за напояване през тазгодишния поливен сезон. Както бе потвърдено и от „Напоителни системи“ АД вече е подготвена новата методика за изчисление на поливките в земеделието. „Тези дни разговарях с изпълнителния директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева и тя ме информира, че до 12 януари ще бъде разработена и утвърдена методиката за определяне цената на поливната вода“, съобщи за в. „Гласът на фермера“ Божидар Петков, председател на Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я). От ведомството на подчинение на агроминистерството са обещали, че ще информират фермерите какво ще е ценообразуването за 2018 г. Припомняме, че през миналата година от асоциацията на малинопроизводителите и ягодоплодните изразиха недоволство заради увеличението на цената на водата. Тогава чиновниците им обясниха, че про- ектът е пилотен и предстои да се изглади и усъвършенства, но пък производителите платиха за водата за напояване от 80 до 100 лв. на декар. „За голяма част от малинопроизводителите това бе изненада, защото никой не знаеше каква ще е точно цената, а тя се оказа шокираща. За много земеделски производители финансовият резултат сериозно се промени, след като получиха фактурите за водата“, коментира Петков. Така някои производители на малини и ягоди трябваше да платят по 2000- 3000 лева, докато в бизнес плановете си бяха заложили по 700-800 лв. Сега фермерите гадаят каква ще е новата методика. Чиновниците им обещават, че новата методика е „изчистена от паразитни елементи и ще е много прозрачна“. Стопаните се надяват, че през тази го- дина няма да им се налага да плащат по два пъти всяка поливка. „В малинопроизводството специ- ално имаме многобройни, но малки по обем поливки и таксите, каквито и да са, оказват сериозна влияние върху цената“, обясни Бо- жидар Петков. По думите му в зърнопроизводството, където поливат по две-три пъти на сезон, цената на брой поливки не е от съществено значение. Но при производителите на плодове и зеленчуци са много по- вече. Примерно малините се поливат по 10-15 и повече пъти на сезон. Каквато и да е предварително опре- делената цена на поливка, тя се натрупва без реално обяснение от „Напоителни системи“ защо е такава методиката. Много сериозни са и режийните разходи на фермерите По някаква схема, сътворена от чиновниците, страната е разделена на участъци и някъде те са пе- челивши, но на други места носят големи загуби на производителите. Затова от асоциацията на малинопроизводителите настоя- ват бюджетът за напояване да се формира на принципа на общинските бюджети. Всяка местна власт има оп- ределени средства за упра- вление на дадена дейност и така формира конкретни цени. Примерно, ако бюджетът за община Търговище се разпредели така, че в него да е предвидено и перо за напояване, така и цената за фермерите ще е приемлива. Но се оказва, че в някои райони на страната има огромни загуби на вода заради недобре поддържана мрежа на „На- поителни системи“. Там загубите на вода и разходът за труд са огромни. Оттам идва и по-високата цена на водата за фермерите. „Всички ние очакваме да получим информация от ведомството и съответно повече обяснение за нова- та методика за определяне на цената на водата за напояване. Надяваме се, че няма да ни поставят пред свършен факт в началото на сезона, защото тогава цели браншове в агросек- тора ще бъдат изправени пред сериозно изпитание“, коментира Петков. По думите му миналата стопанска година не беше много добра за производителите на ягоди и малини в България. Имаше много- бройни градушки, продъл- жителна суша с екстремно високи температури, които въпреки огромните разходи за поливане, доведоха да влошаване на качеството на крехките и ароматни плодове. „Температурите над 40 градуса по Целзий предизвикаха заболяването бял пригор по плодо- вете. Така вместо да про- даваме малините първо качество, ние продаваме трето. Да не говоря за паза- ра на охладена и замразе- на продукция, което е тема на друг разговор“, добави председателят на асоциа- цията.

Публикувана в Бизнес

Яйцата удариха 40 ст. за бройка в Кюстендилско, докато в София вървят окол 35 ст. бройката. Според  производители обаче цената ще продължи да се увеличава през зимата, заради изкланите заразени кокошки в цяла Европа. 

По принцип яйцата на кооперативните пазари е по-висока заради това, че е домашно производство. Иначе в търговските мрежи в страната яйцата се предлагат по 35 ст. 
Заради високите цени, кюстендилци пътуват до съседна Македония, от където си купуват яйца по 20 ст., разкриха митничари от Гюешево. „Там са на половин цена, могат да вземат само по една кора. В противен случай, ако количеството е по-голямо яйцата се изземват“, обясняват още граничните служители.


Публикувана в Бизнес
Понеделник, 23 Октомври 2017 13:40

Близо 10% поевтиня маслото за седмица

Цената на едро на пакетче краве масло от 125 грама се е повишила с 9,5%, до 2,30 лева за брой само за седмица. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) за движението на цените на хранителните продукти за последната седмица. По данни на комисията в сравнение с август миналата година и същия месец на настоящата поскъпването на маслото е с 43 процента.
Междувременно през миналата седмица бяха огласени резултати от изследване на неправителствената организация "Активни потребители", които засякоха наднормено съдържание на вода, нерегламентирано влагане на немлечни мазнини и наличие на забранен в ЕС противогъбичен препарат.
Изследването е обхванало 10 марки масло, купени от магазини на едро в Несебър и Бургас. От организацията са избрали такива обекти, защото наблюденията им показвали, че производителите пласират продуктите, които не отговарят на изискванията, основно на едро. Така обаче те попадали в хотели, ресторанти, детски градини, училища и болници. Установени са също неточности в информацията, поднесена на етикетите. За две търговски марки няма информация за съдържанието на белтък - "Верея" на Обединена млечна компания, и 125-грамовата опаковка, произведена от "Маркенбуртер" ЕООД. При 2 марки измереното съдържание на мазнини е по-ниско от посоченото на етикетите - "Краве масло" на "Милтекс КК" и "Чепеларе" на "Хранинвест". При тези две марки съдържанието на белтък е с повече от 10% по-ниско от декларираното. Същият проблем е открит и в "Дойче Маркенбутер" на "Милки Груп Био" ЕАД, "Краве масло" на "Хранивест" и масло "Вълчев".

Публикувана в Бизнес

Производството на мека пшеница във Франция през тази година е достигнало 37,8 млн. тона, или с 6% повече от средния показател за последните 5 години, обявиха от френския Национален институт за селскостопански и морски продукти (FranceAgriMer), цитирани от електронното издание ZOL.
Още по-значимо подобрение се отчита по отношение на качеството на пшеницата, особено на фона на катастрофалните показатели от миналата година. Цели 44% от тазгодишната реколта във Франция са от клас „премиум” при средно 10% за последните 10 години. Качеството на тази пшеница се характеризира с над 11,5% съдържание на протеин, над 77 килограма на хектолитър тегло и над 240 секунди число на падане по Хагберг. Към високия клас се причисляват 25% от реколтата при 26% средно за последните 5 години, като тук съдържанието на протеин е между 11 и 11,5%, при тегло над 76 килограма на хектолитър и над 220 секунди число на падане по Хагберг. Меката пшеница от среден клас през тази година е 26% от цялата реколта при 47% средно за предишните 5 години, а нейните хапактеристики включват съдържание на протеин между 10,5 и 11% и число на падане по Хагберг над 170 секунди. Едва 5% от новата реколта остават без възможност да бъде включена в нито един от трите класа, докато за предишните 5 години средният показател за нея бе 17%.

Публикувана в Бизнес

При средни цени на пшеницата от 265 лева за тон през септември очакванията за октомври са за поредно понижение, което ще достигне 260 лв. за т. Това се посочва в месечния анализ на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) за септември. Само да припомним, че през юни тон хлебно зърно се търгуваше по 293,57 лв. и от тогава върви към постоянен спад.
В края на жътвата на слънчогледа добивите от декар са средно по 228 кг, сочат данните на министерството на земеделието. При царевицата е прибрана около 40 от реколтата, като там средните добиви са 572 кг от дка.
Въпреки сушата реколтата от пролетните култури се очаква да бъде добра ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРОГНОЗИ НА САРА ЗА СРЕДНИТЕ ДОБИВИ ОТ ДЕКАР СА 220 КГ ПРИ СЛЪНЧОГЛЕДА И 650 КГ ОТ ДКА ПРИ ЦАРЕВИЦАТА.
Ако добивите и площите, отчитани в агроминистерството, се запазят, реколтата царевица може да достигне 2,4 млн.т, а слънчогледа - около 1,85 млн.т.
В това отношение експертите от САРА са по-големи оптимисти, като очакванията им са за 2,8 млн.т реколта при царевицата и 1,8 млн.т. - при слънчогледа.
Пазарът на царевица се движи почти като този при пшеницата. Докато през юни тон царевица се предлагаше по 293 лева за тон, сега котировките са 260 лв. Според икономистите от САРА средните изкупни цени на царевица за реколтната 2017/18 година ще се движат около 282 лв/т. Въпреки сегашния спад прогнозите за следващите месеци са за повишение.
Доста трудна година се очертава за цената на слънчогледа. През септември 2017 г. цените паднаха под 550 лв/т, при 629 лв. за тон през юни. Според икономистите от САРА в следващите 1-2 месеца цената ще се покачи до 600 лв/т.

Публикувана в Бизнес

Потомственият животновъд Пепи Борисов от с. Гигинци е доволен от занаята си, но ниските изкупни цени на млякото го принуждават сам да пласира продукцията си в близките села

Христо Райков

Животновъдът Пепи Борисов се занимава с отглеждане на крави от началото на 90-те години на миналия век. Фермерският занаят в рода му се предава от поколение на поколение – баща му е бил фермер, дядо му също. Въпреки малкия си брой крави в стопанството – 18 и 5 телета, той е доволен от животновъдството. Неотдавна – на 21 август, се родило най-младото теле в стопанството – Лиляна.

Стопанството на фермера се намира в брезнишкото село Гигинци, откъдето е и баща му. Пепи започнал да развива своята дейност с 2 крави, които отглеждал в имота си в столичния квартал "Горна баня". Заради съседите си и амбициите да увеличава броя на кравите, той се принудил да намери нов дом за своята ферма.

Така започнала историята на стопанството в Гигинци

където фермерът живее от 10 години. В селото има още един животновъд, но той отглежда по-малко крави от Пепи. "Животновъди сме няколко поколения. Баща ми гледаше овце. Той имаше по 70 – 80 овце във времето на т. нар. комунизъм. Кошарата е в планината край селото, където отглеждаше овцете лятно време, а зимата идваше в Гигинци. В семейството бяхме четирима братя, двама вече са покойници. Само аз наследих занаята от баща ми", разказва Пепи Борисов. Преди години той е отглеждал и коне, защото просто обича животните. С фермерския занаят се захванал, след като дошла демокрацията и започнали съкращенията в предприятията. Пепи също бил съкратен, но веднага намерил своята ниша.

"През 1995 –1996 година вече имах 8 крави. В село Гигинци пристигнах с 24 крави. На всички животни съм дал имена, защото когато викаш някое от тях, то трябва да знае, че се отнася за него. Добри са ми кравите, които са смесена порода – черно-шарени и симентал. Най-много ми харесват кравите симентал. Най-възрастната крава в момента е на 6 години, гледам много да не остаряват", споделя още Пепи. За продукцията казва, че трудно се пласира заради ниската изкупна цена на млякото. Животновъдът е принуден да кара млякото си по близките села, където го продава на местните жители. Каквото остане от непродаденото мляко, го дава на мандра от радомирското село Стефаново.

Мандрата взима млякото за 50 стотинки на литър

"Коректни са хората, не са излъгали нещо с пари, но слабо го плащат. Една минерална вода е по-скъпа от млякото", каза Пепи Борисов. Той призна, че не е участвал в протестите на млекопроизводителите, но ги подкрепя. Фермерът очаква обещани помощи за животните, които все още не е получил. Но се надява, че земеделското министерство ще преведе помощите, щом са ги обещали.

Според животновъда държавата са хората и трябва да се намери начин да се увеличи изкупната цена на млякото. "Ако има кой да ми изкупува млякото за поне 80 стотинки, не бих го карал по селата. Но няма такива мандри!... Повечето от тях лъжат хората, въпреки че аз от тази в Стефаново съм доволен. Като количество на денонощие произвеждам 180 килограма мляко. Сирене и кашкавал от него си правя само за мен", казва още животновъдът. По негови наблюдения през годините продукцията му се е увеличила. За този ефект е спомогнало заплождането със селектирани бикове. Закупува фураж на фирмата "Вал Груп" от г. Батановци – и той, и животните му го харесват.

От една година е случил на читави работници

– семейство от Враца. "Преди това имах страхотно текучество. Дойде и работи 4-5 месеца, каквото може взема и бега. Всичко зависи от самите хора. Сега ми помагат двама – мъж и жена, и с тях съм спокоен", казва Пепи. Семейството се занимава с животновъдство от години, 12-13 от тях са се трудили и в Италия. "Много сме доволни! Ако не сме доволни, няма да седим и да работим. Нашият шеф е златен за нас и е много добър човек. Много!", хвалят се те. Работниците споделят, че по-хубаво от България няма.

Машините, с които Пепи Борисов работи, са косачка и сеносъбирачка - и двете на италианската фирма БЧС (BCS). В стопанството му работи и с агрегати за доене, както и един камион на марката "Мерцедес". Има си и още един помощник – магаре, което е от една година във фермата. „От ония дни дойдоха едни и искаха да го купят, та стана една гюрултия с работниците, които не го продават", споделя през смях Пепи Борисов.

Съветът и пожеланието на животновъда към колегите му е да бъдат живи, здрави и да не се отказват от занаята. "Животновъдството е хубава работа. На мен специално ми доставя удоволствие, защото да видиш как израства едно теленце и става крава и започва да дава мляко – това те държи. Каквито и трудности да имат - да не се отказват” – съветва ги потомственият животновъд.

Публикувана в Животновъдство

Игор Валентович

През миналата седмица цените на пшеницата на международните пазари прекъснаха двумесечния низходящ тренд и започнаха да коригират нагоре. В търговските среди се заговори, че пазарът изглежда вече е минал сезонното си ценово дъно предвид активизиране на експортното търсене и нежеланието на производителите в ЕС да продават при ниски ценови нива. За повишение на борсовите и експортните котировки в Европа и САЩ допринесе и рязкото влошаване на перспективите за реколтата в Канада – 25,4 млн.т, което е най-ниския показател от 2011 г. насам (31,7 млн.т – 2016 г.). Анализаторите обаче все още се въздържат от категорични прогнози предвид "изобилните наличности от пшеница в световен мащаб" и най-вече рекордният експортен потенциал на черноморския регион и преди всичко Русия. Наскоро руските експерти качиха прогнозите си за добива от пшеница в страната до нов исторически връх от 82-85 млн.т, с 9,5-12 млн.т повече в сравнение с миналогодишното рекордно производство. Впрочем и оценките за общото производство на зърнени храни в Русия през 2017/18 г. са рязко увеличени през последните дни. Една от най-авторитетните руски компании ProZarno вдигна прогнозната планка в рамките само на един месец с 10,7 млн.т до 132,2 млн.т, в сравнение с предишния рекорден показател регистриран още през съветско време -127.412 млн.т - 1978 година.

Най-ниски стойности на цената на мелничарската пшеница на борсата в Париж през новия сезон бяха регистрирани на 29 август EUR 150,75 за тон, но на 1 септември борсата започна търговия при стойности около EUR 150,75 за тон. С 2-4 евро над ценовото дъно се покачиха през последните 2-3 дни и котировките на западноевропейската мелничарска пшеница на експортния пазар – до EUR157/т FOB Руан за френска пшеница (11,5-12,5% протеин) и EUR164/тСРТ Хамбург и EUR171-174/т FOB Балтийско за германска хлебна пшеница (12,5% протеин).

За участниците в зърнената търговия от нашия регион са интересни резултатите от последния мащабен египетски търг за внос на мелничарска пшеница, проведен на 29 август за товарене 1-10 октомври:

Количество в хил. тона

Произход

Продавач

Цена FOB $ за тон

Фрахт

$ за тон

Цена C&F

$ за тон

60

Русия

Daewoo

186.00

14.40

200.40

60

Русия

GTCS

187.50

14.63

202.13

60

Русия

GTCS

187.50

14.63

202.13

55

Русия

GTCS

187.00

15.26

202.26

60

Румъния

Cofco

195.00

13.15

208.15

60

Украйна

Louis Dreyfus

187.00

14.96

201.96

Според търговски източници, количеството от румънската пшеница може да бъде канцелирано или пренасочено за реекспорт заради замърсяване на зърното с макови семена.

Цената на слънчогледовото семе на френския пазар в рамките на изминалия период спадна с нови 5 евро до EUR 335/т СРТ Saint-Nazaire (EUR 360-365/т 01.09.16 г.).

 

Публикувана в Бизнес

Средната цена на яйца за консумация (L и M размер), предоставена от центровете за опаковане в България през месец юли тази година е 106,96 евро/100 кг или 0,127 лв./бр. В сравнение с предходния месец, цената бележи ръст с 4,4%, сочи анализ на Министерството на земеделието и храните (МЗХГ).

Средноевропейската цена за същия период спада с 1,6% до 117,62 евро/100 кг (0,139 лв./бр.), което допринася за свиване на формираната разлика в цените на яйцата за консумация в България и ЕС-28 с 5 пункта, от 14,4% през м. юни до 9,1% през юли`2017.

През м. юли с най-висока реализационна цена на яйца за консумация е Швеция – 194,21 евро/100 кг – с 65% по-висока от средната за ЕС и с 82% по-висока от тази на българския пазар. Други страни, които докладват високи цени са Кипър (176,41 евро/100 кг), Дания (172,12 евро/100 кг), Австрия (166,28 евро/100 кг), Италия (161,86 евро/100 кг), Хърватска (157,57 евро/100 кг).

Най-ниски цени в ЕС-28 през м. юли`2017 са отчетени в Испания (93,32 евро/100 кг), Холандия (94,35 евро/100 кг), Латвия (95,80 евро/100 кг), Румъния (96,94 евро/100 кг) и Белгия (98,25 евро/100 кг). Спрямо м. юли`2016 - година по-рано, цените на яйца за консумация и на българския пазар (89,48 евро/100 кг) и средно за ЕС (103,42 евро/100 кг) са били по-ниски, съответно с 19,5% и с 13,7%.

През месец юли 2017 г. предоставената от кланиците за бяло месо в страната средна цена на замразени бройлери (65%) нараства с 4,9% спрямо предходния месец и е 151,41 евро/100 кг или 2,96лв./кг.

За разлика от нея, средната за ЕС-28 цена за същия период незначително спада – с 0,4% до 184,46 евро/100 кг (3,61 лв./кг), при което формираната разлика между цените на двата пазара се свива - от 22,2% през м. юни до 18,1% през м. юли 2017 г.

В Германия е отчетена най-висока цена на замразени бройлери в ЕС за м. юли – 268,87 евро/100 кг, с 45,8% по-висока от средната за Съюза и със 77,9% над нивото на българската. Високи ценови нива са регистрирани и във Финландия (254,33 евро/100 кг), Кипър (253,95 евро/100 кг), Швеция (245,35 евро/100 кг), Дания (239,01 евро/100 кг) и др.

Ниски цени са докладвани в Ирландия – 97,66 евро/100 кг, Полша – 131,58 евро/100 кг, Унгария – 144,75 евро/100 кг, Словакия – 146,68 евро/100 кг.

В сравнение с м. юли 2016 г., през юли`2017 цената на замразени бройлери е по-висока, като в България – с 5% (143,96 евро/100 кг), а средноевропейската нараства по-слабо - с 2,8% (179,39 евро/100 кг), отчитат от дирекция "Животновъдство" в МЗХГ. 

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта