Лидерът в производството на ягодоплодни култури в Италия - компанията Sant'Orsola, придоби патент за три нови, скоро разработени сорта малини - Евита, Амаранта и Санголд. Предвид придобитите лицензи, европейската компания стана собственик на осем ексклузивни патента от разработени нови сортове.

За сведение: в продължение на десет години Sant'Orsola, водеща своята изследователска и производствена дейност в италианската провинция Тренто, съсредоточи усилията на своите сътрудници за работа с ягодоплодни култури – ягоди, малини и къпини. Освен това, почти всички разработки на компанията за кратко време се радват на голямо търсене на пазара за ягодоплодни култури. Коничните и ярко обагрени ягоди от сорта Евита се характеризират с големи размери, продължителен период на съхранение и висока производителност. Санголд е разновидност на жълти малини и се отличава с наситен и ярък аромат, а сорта Амаранта дълго се съхранява и леко се бере, защото има усъвършенствана структура на плода.

Публикувана в Растениевъдство
Неделя, 23 Март 2014 21:46

44, 98 лева за ягоди и малини

Подпомагането по Схемата за ягоди и малини, необвързана с производството през 2014 г., се запазва в размер на 44, 98 лева/дка. Общата сума на средствата се запазва в същия размер, както през 2013 г – 442 637 лева, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. Право на подпомагане по схемата имат земеделските стопани, които са произвеждали пресни ягоди и малини за преработка, били са одобрени за подпомагане за тях през 2008 г. и продължават да упражняват земеделска дейност. Схемите за директни плащания и национални доплащания са насочени към активни земеделски стопани. Кандидатите по схемата за ягоди и малини трябва да продължават да извършват земеделска дейност. Не е задължително тя да е свързана с отглеждането и производството на ягоди или малини, но заявителят трябва да е действащ фермер. Помощта по схемата за ягоди и малини, необвързана с производството, се определя въз основа на допустимите за подпомагане хектари, които е имал кандидатът за подпомагане през 2008 г., по схемата за производство на пресни ягоди и малини за преработка, уточняват от МЗХ.

Публикувана в Растениевъдство

Това е най-често срещаният начин за поддържане на почвата в ягодовите насаждения чиста от плевели. Хербицидите допълват горепосочените начини и се използват в комбинация с тях.

След първата ранно-пролетна обработка на почвата, ягодовото насаждение може да се напръска с хербицида стомпнов 330ЕК в доза 400 мл/дка. Този препарат действа на голяма част от широколистните и едногодишни житни плевели.

При вторично заплевеляване през вегетацията на ягодите срещу едногодишни и многогодишни житни плевели могат да се приложат селективните хербициди тарга супер 5 ЕК или фузилад супер и двата в доза от 150 до 300 мл/дка. Ниската доза е срещу едногодишни плевели, като видовете кощрява, кокоше просо и др, а високата срещу многогодишни житни плевели, като пирей, трскот и балур.

Много често късно през вегетацията ягодовите насаждения заплевеляват смесено, както с житни така и с широколистни плевели. Решението в този случай е третиране на ягодите след беритба с хербицида баста 20СЛ в доза 300 мл/дка. Той е неселективен и за самите ягоди, но унищожава само надземната вегетативна маса без да засяга корените. Това третиране е полезно и за намаляване на инфекциозния фон от болести по листната маса на културата. До есента ягодовите растения се възстановяват напълно и могат успешно да презимуват.

Публикувана в Овощната градина
Вторник, 28 Януари 2014 11:58

Борба с плевелите при ягодите

Борбата с плевелите при ягодите може да бъде ефикасна, ако се приложат комплекс от мерки още преди да да се създаде насаждението. Начините за предотвратяване появата на плевели в плододаващо ягодово насаждение са няколко – мулчиране на почвената повърхност и механична обработка на почвата.

  • Мулчиране на почвата
Покриването на почвената повърхност в редовете между растенията до голяма степен възпрепятства поникването на плевели. За мулч могат да се използват както органични, така и синтетични материали. От органичните подходящи са слама или дървени стърготини, а от синтетичните най-често се използва перфорирано полиетиленово платно, което се полага преди засаждането на растенията.

  • Механична обработка на почвата

При големите насаждения междуредията се фрезоват или култивират механизирано, а вътре в реда почвата се прекопава ръчно с мотика. При този начин на поддържане на почвената повърхност, първата обработка се прави много рано напролет - при първа възможност за влизане в насаждението. Този начин на отглеждане най-често се съчетава с химично контролиране на плевелите.

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 04 Септември 2013 09:30

В плододаващите ягоди

Влагозапасеността е важна за залагането на плодни пъпки

През септември ягодите продължават да залагат плодни пъпки. На този етап е важно почвената повърхност да бъде чиста от плевели, а почвата да е достатъчно влагозапасена. Листата на ягодите се нападат от гъбни болести, най-често от които се срещат червени и бели листни петна. При благоприятни условия за развитието им, силно засегнатите листа засъхват и окапват. Нападнатите листа лесно се забелязват по белите или лилаво-кафяви петна ограничени от здравата тъкан с червено-кафяв венец. Установено е, че тези болести намаляват захарността на плодовете и повишават тяхната киселинност, с което понижават качеството. Заразата от червените и били листни петна се запазва в старите изсъхнали листа в почвата. Такава почва в която се натрупват големи количества окапали листа, е огнище за тотални заразявания за следващата година. За да се запази насаждението в добро здравно състояние през следващата вегетация, трябва да се направят едно-две пръскане през 14 дни срещу червени и бели листни петна. Подходящи фунгициди за тази цел са Дитан М 45 - 20 г , Топсин М 70ВП – 10 г и др. Дозите са за 10 литра вода. Пръскането може да се направи и с 1% бордолезов разтвор.

Публикувана в Овощната градина

Използват се дъщерни розетки

Розетките, които се образуват по ластуните от майчините растения на ягодите са подходящи за попълване на празните места в насаждението.

Използвайте съседни на празните места растения с ластуни и насочете розетките в реда, като заровите въздушните им корени с почва. В този случай не е необходимо да прекъсвате връзката (ластуната) с майчиното растение.

Ако празните места в реда са повече и няма съседни растения за попълване, тогава отделете силно развити розетки от насаждението и ги засадете, където трябва.

Всички излишни ластуни с розетки в насаждението се изрязват с остра ножица, защото отслабват майчините растения.

Поддържайте оптимална влага

За да могат розетките да се вкоренят и развият в нормални растения, поддържайте оптимална почвена влажност с чести поливки. Когато растенията видимо са прихванати и започнат да образуват нови листа, може да ги подхраните с листен тор, с по-високо съдържание на калий.

Публикувана в Овощната градина
Понеделник, 12 Август 2013 15:56

Нетрадиционно, но ефикасно

Скаридите ще помогнат за съхранението на пресни ягоди

Група аржентински учени в момента работи за удължаване срока на съхранение на ягодите с помощта на покритие с хитозан – продукт, получен при преработката на скариди. Според Фернандо Болини инженер-химик от Националния институт по промишлени технологии (INTI) на Аржентина, стартиращият тази година проект може да бъде в полза на индустрията. „Познаваме почти всички антимикробни свойства на хитозана, който е естествен консервант, без токсичност и има противогъбно, антибактериално и антивирусно действие.” - каза експертът на Института. Г-н Болини смята, че новата технология може да помогне за задържане на повече витамин С и вода в ягодите, в сравнение с нетретираните с хитозан . „Ние смятаме, че нашето изследване ще доведе до увеличаване на потребителските възможности, тъй като плодовете няма да губят търговския си вид по-дълго време. В момента нашата група се занимава с предварителни тестове, за да се гарантира, че методът може да се прилага и към други плодове” - казва изследователят.

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 31 Юли 2013 11:48

Агротехнически срокове

Ягодите се засаждат през август

Най-доброто време за засаждане на ягоди е месец август.Засадените през това време ягоди успешно се вкореняват и залагат плод за следващата година. Но трябва да се има предвид, че ако времето е много горещо, както сега, най-добре е да се изчака до началото на септември. Вкореняването на дъщерните розетки на ягодите в топло и сухо време е трудно. Най-доброто време за засаждане на разсада е в хладно време.

Качества на разсада

Смята се, че най-добри за посадъчен материал са първите розетки, намиращи се най-близо до растението-майка. По принцип не е толкова важно какъв е порядъкът и къде точно се намира розетката.

Най-важното е тя да е добре развита. Колкото по-добре е развита, толкова по-бързо ще започне да залага цветни пъпки, и добивът през първата година на плододаване ще бъде по-висок. Понякога поради неблагоприятни условия на развитие, първите формирани розетки са значително по-слаби от следващите. В такъв случай се предпочитат добре формирани розетки, независимо от кой порядък са.

Идеални за засаждане се считат растения с диаметър на кореновата шийка 1-1,2 см ( за сортове формиращи много на брой, но слаби дъщерни розетки - 0,8-1 см), 3-4 добре развити листа и мощна коренова система, съизмерима с дължината на надземната част.

Ако по посадъчния материал се забелязват следи от вредители той трябва да се обработи термично. Растенията се поставят за 7-10 минути във вода с температура 45-46˚С, като тя трябва да се поддържа през цялото време на експозицията.

Място за засаждане

Една от най-важните задачи е изборът на място за засаждане на ягодите. Трябва да се знае, че предшественици като ръж, рапица, ряпа оказват пречистващо действие на почвата откъм болести и неприятели, както и почвени нематоди, които нападат ягодите. Не се препоръчва засаждане на ягоди след изкореняване на други ягодоплодни култури!

Ягодите се развиват добре на различни типове почви, но е за предпочитане това да става на по рохкави и добре аерирани почви с рН от 4,5 до 7,5. Не е за предпочитане да се засаждат на терен с наклон по-голям от 8˚ или на площи в които продължително време се задържа вода.

Не са за предпочитане за засаждане също северни площи, слабо осветени и с продължително замръзване през зимните месеци. Южните терени също не са най-добрият избор за ягодите, тъй като при тях лесно се губи влагата в почвата. Най- подходящи са терени с източно и западно изложение.

Схема на засаждане

Схемата на засаждане на ягодите се избира в зависимост от сорта, срока на узряване, големината на растенията, предполагаемия срок на отглеждане и начина на поливане.

Трябва да се има предвид, че ранозрелите сортове не се отглеждат повече от две години, те бързо изчерпват потенциала си. Дори някои дават добри добиви и големи ягоди само през първата година.

При това положение засаждането е с разстояние между растенията 20-25 см, а в реда 15-30 см. Растенията се разполагат шахматно.

Средно ранните и късни сортове ягоди достигат максимално плододаване на втора, дори и на трета година. За тях е най-добре да се използва редово засаждане (80-90 х 25-35 см в зависимост от големината на растенията) или шахматно (90-115 + 25-35 х 30-40 см). Трябва да се има предвид, че първата година добивите при тези сортове не са високи.

Растенията се засаждат в предварително подготвени бразди, като коренчетата се поставят внимателно, за да няма подгънати), ако са много дълги трябва малко да се намалят.Засипват се с рохкава почва до кореновата шийка, като точката на растеж задължително се оставя над повърхността. След засаждане растенията се поливат за уплътняване на почвата около корените. При много топло време е добре да бъдат покрити с леки материали (хартия) за защита от слънцето.

Публикувана в Овощната градина

Те ще дадат нова линия в селекцията

 

Според Службата за изследвания в земеделието на САЩ, намерената в Орегон разновидност на дивата ягода може да даде тласък за създаване на нов и много ценен генетичен материал.
Първооткривателят на
Fragaria cascadensis е Ким Хамър, учен провеждащ експедиция в планините на Орегон.
- Този вид ягода започва да расте, след като снегът се стопи, в края на май или началото на юни. Плодовете узряват през август. Растението може да вирее на височина от 5000 метра над морското равнище, а узрява до няколко седмици по-късно от ягодите, които растат по-долу, съобщава Хамър.
Новооткритите ягоди се различават от другите видове съществуващи в щата. Те имат мъх по горната страна на листата, а генетичният им код се състои от 10 хромозоми, за разлика от познатите до сега, които са с 8.

- При кръстоската на новият вид ягода с други сортове може да се даде живот на нов сорт, със силен аромат и висока устойчивост на различни заболявания – добавя Хамър.
Новата разновидност, вече е включена в генетичната банка растения САЩ.

 

Публикувана в Растениевъдство
Страница 14 от 14

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта